Kriterier Årets börsbolag 2019

Kanton / Nyheter / Kriterier Årets börsbolag 2019

Nyhet

07 nov 2019

Idag, torsdagen den 7 november 2019, publicerades kriterierna för Årets börsbolag 2019. Tävlingskriterierna är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor.

Kriterierna är baserade på internationell forskning på området för investerarrelationer och har utformats tillsammans med Aktiespararna.

Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som vid tävlingens öppnande kommer finnas på kanton.se. Bidragen kvalitetssäkras sedan av Kanton. För att säkerställa objektiv statistik, jämförelse och trender granskar Kanton även samtliga bolag på OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30.

Om tävlingen

Årets börsbolag är Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom investerar-relationer. Syftet med tävlingen är att höja ambitionsnivån för publika bolags informationsgivning i årsredovisningar, delårsrapporter och på IR-webbplatser. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007.

Kriterier 2019

Bästa årsredovisning
Bästa delårsrapport
Bästa IR-webbplats

Läs mer om Årets börsbolag