CSDDD röstas inte igenom

Kanton / Nyheter / CSDDD röstas inte igenom

Nyhet

05 mar 2024

Den 28 februari gick ”Belgian Presidency of the Council of the EU 2024” ut på X (Twitter) och bekräftade att initiativet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) inte kommer att röstas igenom. Det slutgiltiga förslaget presenterades för godkännande av Ambassadörer i Ständiga representanternas kommitté (Coreper), men godkändes inte eftersom kravet på kvalificerad majoritet ej uppnåddes.

En utvärdering kommer nu att genomföras för att gå vidare i processen, och om möjligt kommer aktuella frågor från medlemsländerna att hanteras i samråd med Europaparlamentet.

Se inlägget här.