IASB utfärdar ändringar i IFRS standarder till följd av IBOR-reformen

Kanton / Nyheter / IASB utfärdar ändringar i IFRS standarder till följd av IBOR-reformen

Nyhet

27 sep 2019

The InternationaI Accounting Standards board, IASB har utfärdat ändringar i vissa krav för säkringsredovisning. Ändringarna berör IFRS 9 Finansiella instrument, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och Värdering samt IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar. Syftet med ändringarna är att säkerställa att företag fortsätter att tillhandahålla användbar finansiell information eftersom en viss osäkerhet uppstår när referensräntor, i detta fall IBORs, succesivt avvecklas.

Ändringarna modifierar och tillhandahåller avdrag för vissa specifika säkringsredovisningskrav. Ändringarna kräver också att företag förser investerare med ytterligare information om företagets säkringsförhållanden som är direkt påverkade av osäkerheter kopplade till IBOR-reformen.

IASB har fördelat avvecklingen av IBOR över två faser. Fas 1 har nått sin pik med de ändringar som precis utförts och fokuserar, som beskrivet ovan, på vilka effekter osäkerheten kring reformen har på redovisningsarbetet. Arbetet med fas 2 har påbörjats och fokuserar på vilka potentiella konsekvenser finansiell rapportering kan utsättas för när en referensränta ersätts.

Ändringarna träder i kraft från och med 1 januari 2020 men företag kan välja att tillämpa dem tidigare.


Läs hela nyheten från IASB här.