GRI öppnar för kommentarer på omarbetade standarder

Kanton / Nyheter / GRI öppnar för kommentarer på omarbetade standarder

Nyhet

13 jun 2024

Just nu pågår en granskning av de GRI:s standarder som omfattar anställningsförfaranden och arbetsvillkor, där en konsultation kommer att genomföras. Detta görs med syftet att företag ska försäkra sig om att ansvar tas för anständiga arbetsvillkor och för att upplysa om vilken påverkan de har på sina anställda.

För att förbättra transparensen avseende anställningsförfaranden och arbetsvillkor har ändringar föreslagits för policyer som behandlar anställningsrelationer, löner och arbetstimmar samt hur företag hanterar större förändringar för sina anställda. Processen vägleds av en expertgrupp som representeras av International Trade Union Confederation, Global Unions Federations, International Organization of Employers samt International Labour Organization (ILO).

Till och med den 4:e oktober pågår en offentlig remissperiod där synpunkter efterfrågas för följande standarder:

GRI 402: Labor/Management Relations

GRI 401: Employment

GRI 202: Market Presence

Ytterligare två konsultationer kommer att äga rum inom de tolv kommande månaderna, där den första kommer att behandla arbetsliv samt karriärsutveckling och den andra arbetares rättigheter och skydd. Totalt kommer ändringar att genomföras för 11 GRI-standarder.

GRI kommer även att hålla gratis webbinarier om denna första fas i projektet, vilka äger rum den 20:e juni kl. 17:00-18:00 och 25:e juni kl. 09:00-10:00. Anmälan kan göras via länkarna nedan:

Webbinarium 20:e juni kl. 17:00-18:00

Webbinarium 25:e juni kl. 09:00-10:00


Ta del av nyheten i sin helhet här.