Aktieägarnas kärnfrågor 2018

Kanton / Nyheter / Aktieägarnas kärnfrågor 2018

Nyhet

26 feb 2018

Aktiespararna har utsett tre kärnfrågor inför bolagsstämmobevakningen 2018. 

  • Minst tre oberoende styrelseledamöter
  • Digitalisering av bolagsstämman
  • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

De från ägarna oberoende ledamöterna i ett börsbolag bör vara minst tre. I bolag där huvudägaren har en stark ställning stärker de oberoende ledamöterna förtroendet för att värdeskapande är i fokus. I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör istället de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling.

Aktiespararna menar att digitalisering är ett sätt att öppna stämman för ett ökat deltagande. En rimlig ambition är att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängningen också kunna rösta rörande stämmans beslut.

”Aktiespararna vill dra nytta av ny teknik och med hjälp av den förbättra svensk ägarstyrning”, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

Läs nyheten i sin helhet på Aktispararnas hemsida.


Ronja Widing, Consultant