Nytt seminarium om IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Kanton / Nyheter / Nytt seminarium om IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Nyhet

28 aug 2019

IFRS 16 Leasingavtal är en omfattande redovisningsstandard som för många bolag har medfört väsentliga effekter på räkenskaper och nyckeltal under delårsrapporterna 2019. Till årsredovisningen tillkommer nu även en rad upplysningskrav som kommer innebära stora förändringar i bakvagnen.

Kanton arrangerar därför nu ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav i årsredovisningen 2019. Vi tittar närmare på vilka upplysningar som ska lämnas, deras syfte och exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här.