Esma har uppdaterat sin manual om Esef

Kanton / Nyheter / Esma har uppdaterat sin manual om Esef

Nyhet

13 jul 2019

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), har uppdaterat sin rapporteringsmanual för upprättande av årsredovisningar i enlighet med enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef). Manualen riktar sig till alla marknadsaktörer som omfattas av kraven i Esef-förordningen, särskilt till de bolag som tar fram koncernredovisning i Inline XBRL för första gången.

Manualen publicerades ursprungligen av ESMA i december 2017. Den är avsedd att ge vägledning i frågor som vanligtvis uppstår i samband med skapandet av Inline XBRL-instansdokument i enlighet med Esef-förordningen.

Efter återkoppling från marknadsaktörer beslutade ESMA att publicera en reviderad version av manualen för att utöka befintlig vägledning och uppdatera den vägledning som ingår i den ursprungliga publikationen.


Läs mer: ESMA updates the Esef reporting manual