ESMA publicerar rapport om påföljder i samband med redovisningstillsyn

Kanton / Nyheter / ESMA publicerar rapport om påföljder i samband med redovisningstillsyn

Nyhet

16 jul 2019

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har publicerat en rapport över vilka påföljder de nationella organen för redovisningstillsyn har vidtagit i samband med tillsynen av finansiella rapporter från företag på reglerade marknader. Rapporten bygger på ett utdrag från ESMA:s konfidentiella databas och inkluderar ett urval av åtta påföljder för perioden december 2016 – december 2018. Påföljderna täcker flera områden, bland annat; presentation av kassaflödesanalys, nedskrivning av finansiella och icke-finansiella tillgångar samt redovisning av uthyrning av fastigheter som förvärvats för utveckling.

De nationella organen för redovisningstillsyn har till uppgift att övervaka och granska finansiella rapporter och dess överensstämmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) och andra tillämpliga rapporteringskrav, inklusive relevant nationell lag. Genom att publicera exempel på de påföljder som vidtagits i samband med tillsynen ger ESMA aktörer på marknaden möjligheten till insyn i tillsynsarbetet och de brister som identifierats. ESMA:s förhoppning är att detta ska verka för en mer konsekvent tillämpning av IFRS inom Europa.

ESMA kommer regelbundet att publicera rapporter med exempel på påföljder som vidtagits i tillsynen, nästa rapport är planerad till början av 2020.

Läs rapporten i sin helhet här.