Reporting matters 2019 publicerad

Kanton / Nyheter / Reporting matters 2019 publicerad

Nyhet

12 nov 2019

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har publicerat 2019 års utgåva av Reporting mattersWBCSD menar att den nuvarande konvergensen av press från allmänheten, regleringar och investerares granskning av bolagen har lett till en explosion av efterfrågan på informationsgivning och rapporteringsmetoder för att tillgodose investerares behov.

Årets rapport ämnar förse företag med insikter och vägledning med bakgrund av den ökande komplexiteten i rapporteringslandskapet och berör frågor kring väsentlighet, bedömning och att använda ett visuellt språk.

Årets ämnesspecifika tilläggsrapporter fokuserar på risk och bolagsstyrning vid interna beslut, strategi och målsättningar samt framtiden för digital rapportering.

Läs rapporterna i sin helhet här.