Tävlingsformulären för Årets börsbolag finns nu tillgängliga!

Kanton / Nyheter / Tävlingsformulären för Årets börsbolag finns nu tillgängliga!

Nyhet

25 maj 2020

Idag den 25 maj 2020 öppnades formulären för självgranskningen till Årets börsbolag 2019. De bolag som önskar delta kommer kunna fylla i deltävlingarnas respektive formulär fram till och med den 12 juli 2020.

Tävlingskriterier och formulär

Tävlingen är öppen för bolag noterade på Nasdaq Stockholm, First North, First North Premier, NGM och Nordic SME.

Tävlingskriterierna ligger till grund för bedömningen av tävlingen Årets börsbolag och är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats.

Deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som finns tillgängliga på Kantons hemsida tillsammans med årets kriterier. Bidragen kvalitetssäkras sedan av Kanton.

Därefter utses vinnare inom respektive deltävling; Bästa delårsrapport, Bästa IR-webbplats och Bästa årsredovisning, samt en totalvinnare som får utmärkelsen Årets börsbolag 2019.

En nyhet för årets tävling är att bolag som deltar i tävlingen kommer att erbjudas granskningsresultat av de olika deltävlingarna. Granskningsresultatet kommer att sammanställas tillsammans med en sammanfattning av de förbättringspunkter Kanton hittar under kvalitetsgranskningen av bolagets finansiella rapporter och IR-webbplats. Granskningsresultatet skickas endast ut till det berörda bolaget och syftar till att fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av bolagets finansiella informationsgivning.

>> Tävlingsformulär

Avslutningseventet

Vinnare av Årets börsbolag 2019 och vinnarna i respektive deltävling; Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats offentliggörs under årets avslutningsevent den 3 september 2020. Till följd av rådande omständigheter har det beslutats att årets avslutningsevent kommer hållas digitalt. Mer information om hur ni anmäler er och deltar på avslutningseventet kommer i slutet av sommaren.

Om tävlingen

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter samt att uppnå en mer enhetlig utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan bland annat resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering. Läs mer om Årets börsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.se

alternativt:

Ronja Widing

070-769 01 25

ronja.widing@kanton.se