Sista chansen för deltagande i Årets börsbolag 2019!

Kanton / Nyheter / Sista chansen för deltagande i Årets börsbolag 2019!

Nyhet

01 jul 2020

Nu i semestertider vill vi på Kanton påminna alla de bolag som önskar delta i Årets börsbolag 2019 att sista dagen för deltagande är söndagen den 12 juli 2020 för samtliga deltävlingar.

Tävlingskriterier och formulär

Tävlingen är öppen för bolag noterade på Nasdaq Stockholm, First North, First North Premier, NGM och Nordic SME.

Tävlingskriterierna ligger till grund för bedömningen av tävlingen Årets börsbolag och är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats.

Deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som finns tillgängliga på här tillsammans med årets kriterier. Bidragen kvalitetssäkras sedan av Kanton.

Därefter utses vinnare inom respektive deltävling; Bästa delårsrapport, Bästa IR-webbplats och Bästa årsredovisning, samt en totalvinnare som får utmärkelsen Årets börsbolag 2019.

En nyhet för i år är att bolag som deltar i tävlingen kommer att erhålla en sammanställning av resultaten från de olika deltävlingarna, tillsammans med en sammanfattning av de förbättringspunkter Kanton hittat under kvalitetsgranskningen av bolagets finansiella rapporter och IR-webbplats. Sammanställningen skickas endast ut till det berörda bolaget och syftar till att fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av bolagets finansiella informationsgivning.

>> Skicka in ert bidragVinnare av Årets börsbolag 2019 och vinnarna i respektive deltävling; Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats offentliggörs under årets webbinarium den 3 september 2020. Under webbinariet presenterar Kanton även de trender och goda exempel vi identifierat under årets granskning och lyfter andra aktuella aspekter inom finansiell och icke-finansiell informationsgivning. Mer information om hur ni anmäler er och deltar på webbinariet kommer i slutet av sommaren.

Om tävlingen
Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter samt att uppnå en mer enhetlig utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan bland annat resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering. Läs mer om Årets börsbolag.