EFRAG har släppt de första hållbarhetsstandarderna under CSRD-direktivet

Kanton / Nyheter / EFRAG har släppt de första hållbarhetsstandarderna under CSRD-direktivet

Nyhet

18 maj 2022

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har fått mandat från Europeiska kommissionen att ta fram en hållbarhetsstandard till CSRD-direktivet.  Hållbarhetsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Standars) består av en uppsättning med 13 utkast för hållbarhetsrapportering med stöd från GRI.

Med det nya CSRD-direktivet ska hållbarhetsrapporteringen bli tydligare. I förslagets första uppsättning finns det bland annat generella principer för hållbarhetsrapporteringen och upplysningskrav utifrån 11 ämnesspecifika områden kategoriserade under styrning, sociala frågor och miljö. Förslaget innefattar även upplysningskrav avseende affärsmodell, strategi, styrning, risker och möjligheter. Därtill förväntas företag lämna hållbarhetsupplyssningar i förvaltningsberättelsen och ska även se över hela värdekedjan både nedström, uppström och beakta dubbel väsentlighet. Förslaget är ute på remiss fram till den 8 augusti 2022.

Ta del av hela EFRAG:s förslag här.