Ny GRI standard – GRI 207: Tax 2019

Kanton / Nyheter / Ny GRI standard – GRI 207: Tax 2019

Nyhet

05 dec 2019

Global Reporting Initiatvive (GRI) publicerade i dag sin nya standard GRI 207: Tax 2019.

Enligt FN spelar skatter en viktig roll för att uppnå målen för hållbar utveckling och är en nyckelmekanism genom vilken multinationella företag bidrar till ekonomierna i de länder där de verkar. GRI menar också att organisationer drar nytta av tydlig och transparent skatterapportering då det förstärker bolagens samhällspåverkan som en del av deras hållbarhetspåverkan, strategi och resultat.

GRI 207: Tax 2019 ingår i GRI Standards och är den första globala rapporteringsstandarden som stödjer offentliggörandet av ett företags affärsverksamhet och skattebetalningar genom land-för-land-rapportering.

Standarden är uppbyggd på samma sätt som övriga GRI standarder och innehåller fyra upplysningar företag kan välja att rapportera på tillsammans med anvisningar för management approach, guidning och rekommendationer. De fyra upplysningarna i GRI 207: Tax 2019 är:

  • Disclosure 207-1 Approach to tax
  • Disclosure 207-2 Tax governance, control and risk management
  • Disclosure 207-3 Stakeholder engagement and management of concerns related to tax
  • Disclosure 207-4 Country-by-country reporting

GRI 207: Tax 2019 finns nu tillgänglig och träder i kraft den 1 januari 2021. GRI uppmuntrar till tidigare tillämpning.

Läs mer och ladda ner GRI 207: Tax 2019 här.