Nasdaq Stockholm har publicerat förändringar i Regelverk för emittenter

Kanton / Nyheter / Nasdaq Stockholm har publicerat förändringar i Regelverk för emittenter

Nyhet

29 sep 2017

Nasdaq Stockholm har publicerat förändringar i Regelverk för emittenter med anledning av de förslag i takeover-reglerna som gjorts av Kollegiet. Takeover-reglerna är till för att reglera offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november i år och berör huvudsakligen:

  • Indirekta förvärv
  • Betalning av budvederlaget
  • Sanktionsavgift
  • Allmän uppdatering

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
Nasdaq Stockholm 


Annika Fjellander, Manager