Vi erbjuder nu Uppdragsanalys

Kanton / Nyheter / Vi erbjuder nu Uppdragsanalys

Nyhet

20 aug 2019

Kanton erbjuder bolag som önskar mer uppmärksamhet från investerare och analytiker tjänsten Uppdragsanalys. Tjänsten uppdragsanalys innebär att vi en gång om året gör en grundanalys som uppdateras i samband med kvartalsrapporter. Analysen innehåller en beskrivning av bolaget, marknader och erbjudande, bedömningar av andra faktorer av betydelse för investerare, en värdering av bolagets aktie och utförliga redogörelser för underlaget och antagandena för värderingen.

Vilka fördelar ger det investerare och analytiker?

Uppdragsanalysen innebär att investerare alltid har tillgång till en professionell kommentar till bolagets utveckling det senaste kvartalet och en underbyggd uppfattning om aktiekursen. Förutom att vara ett beslutsunderlag vid investeringar ger analysen också en snabb sammanfattning av bolagets verksamhet. Med sin regelbundenhet och sina uppdateringar bidrar de till att investerare, analytiker och media alltid har en aktuell bild av bolaget och en bedömning av aktiekursen.

Läs mer om tjänsten och fördelarna med uppdragsanalys.

För frågor eller offert vänligen kontakta:
Patrik Richter
070-773 71 18
patrik.richter@kanton.se