IASB föreslår ny standard som ska ersätta IAS 1

Kanton / Nyheter / IASB föreslår ny standard som ska ersätta IAS 1

Nyhet

17 dec 2019

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett utkast till en ny standard 'General Presentation and Disclosures’ som är avsedd att ersätta IAS 1 ’Utformning av finansiella rapporter’. Kommentarer kan lämnas fram till den 30 juni 2020.

IASB har efter diskussioner och planering av projektet beslutat att fokusera på fyra huvudområden:

  • Introduktion av definierade delsummor och kategorier i resultaträkningen
  • Introduktion av krav för att förbättra aggregering och uppdelning
  • Introduktion av ’Management Performance Measures’ (MPM) och tillhörande upplysningar i finansiella rapporter
  • Introduktion av målinriktade förbättringar av kontantflödesanalysen

De relaterade kraven i IAS 1 kommer att överföras till den nya standarden med begränsade formuleringsändringar. Andra krav i IAS 1 kommer att flyttas till IAS 8 (vilken kommer byta namn till ’Basis of Preparation, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error’) och IFRS 7.

För mer information se IASB:s pressmeddelande och utkastet i sin helhet.