SANDVIK GROUP TILLDELAS JURYNS HEDERSPRIS UNDER ÅRETS BÖRSBOLAG 2023

Kanton / Nyheter / SANDVIK GROUP TILLDELAS JURYNS HEDERSPRIS UNDER ÅRETS BÖRSBOLAG 2023

Nyhet

05 sep 2023

Fem bolag nominerades efter Kantons granskning av OMX Stockholm 30 och OMX Nordic 40. Efter en noga överläggning utifrån transparens, väsentlighet och enhetlighet i bolagens finansiella och icke-finansiella informationsgivning har juryn utsett Sandvik Group till vinnare av Juryns hederspris.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:

”Enkelhet och transparent kommunikation i alla tre kanaler ger god förståelse för bolagets värdeskapande, aktieägarvärde och komplexa affär. Oavsett om mottagaren är en finansiell institution eller privat investerare besvaras frågan om varför man ska investera i bolaget.

I års- och hållbarhetsredovisningen har bolaget ett tydligt investerarperspektiv i beskrivningen av verksamheten, strategi och värdeskapande. Strategiska risker och möjligheter i den gröna omställningen beskrivs utifrån hur det påverkar bolagets kunder och affär. Relevanta nyckeltal och uppföljning mot kvantitativa mål, såväl finansiella som hållbarhetsmål, skapar förståelse för hållbarhetsperspektivet och hur det bidrar till lönsamhet.

Aktuella och historiska finansiella data presenteras på ett pedagogiskt sätt tillsammans med definitioner och tydliga motiveringar till val av nyckeltal. Bolagets delårsrapporter publiceras snabbt, vilket tillsammans med ett relevant innehåll ger en aktuell bild av bolagets utveckling.

Bolagets IR-webb är bra men har utvecklingspotential vad beträffar längre historik. Likaså rekommenderas ett inkluderande av avkastningsmål samt redovisa definitionen av de justerade nyckeltalen i anslutning till datan, för att guida investerare ytterligare.

Juryn vill understryka vikten av substans, ur ett investerarperspektiv, i den hållbarhetsinformation som bolag förmedlar till kapitalmarknaden, något som årets vinnare gör väldigt väl. ”

För att säkerställa objektiv statistisk jämförelse och identifiera trender granskar Kanton samtliga bolag på OMX Stockholm 30 och OMX Nordic 40 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag. Det är de fem bolag med högst poäng efter denna granskning som nominerats till Juryns hederspris.

De fem nominerade bolagen var:

  • SKF
  • Investor
  • UPM-Kymmene
  • Boliden
  • Sandvik

Juryn består av verksamma experter inom området för investerarrelationer, aktieanalys och förvaltning vilka sedan har granskat, värderat och jämfört de nominerade bolagen. Juryns bedömning har utgått från transparens och väsentlighet i den finansiella och icke-finansiella informationen samt enhetlighet i utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats.

Årets jury bestod av:


Agnetha Jönsson

Agnetha är i dag analytiker på Dagens Industri. Hon har i många år följt aktiemarknaden i olika roller, som aktiemäklare hos SEB och aktiechef på Trevise Private Banking. Sedan 2004 har Agnetha arbetat som ekonomijournalist, bland annat som börsredaktör på Affärsvärlden samt som chefredaktör för Aktiespararen och Finansliv.


Erik Rosenberg Sjöström

Erik är partner på Vator Securities, en snabbväxande utmanare inom Corporate Finance, och styrelseledamot i Första AP-fonden. Erik har arbetat i finansbranschen sedan 1997, med framför allt aktieanalys och portföljförvaltning, bland annat som ansvarig för den fundamentala aktieförvaltningen på Skandia.


Kristin Wallander

Kristin arbetar som senior ESG-analytiker på Swedbank Robur. Kristin har arbetat med hållbarhet inom näringslivet sedan 2005 i olika roller, bland annat som senior konsult på WSP och URS Corporation.


Hans Borneroth 

Hans har mer än 20 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Hans har arbetat som analytiker, konsult, utredare och föreläsare på bland annat DI Akademi, Aros Securities, Deloitte och Aktiespararnas företagsutbildning med inriktning finansiell ekonomi. Hans är idag Senior Adviser på Kanton Finansiella Rådgivning AB.


För ytterligare information om tävlingen Årets börsbolag, vänligen kontakta:

Elias Jönsson, Consultant, Kanton, 070-769 26 96.


Stockholm den 5 september 2023
Kanton