Webb-seminarium - Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Kanton / Nyheter / Webb-seminarium - Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nyhet

11 dec 2023

Fredagen den 15 december kl 10:00-12:00 hålls ett webb-seminarium av Nämnden för svensk redovisningstillsyn där resultatet av årets granskning av finansiella rapporter presenteras och kommentarer läggs fram kring utvecklingen för finansiella rapporter hos noterade bolag.

Seminariet är gratis och riktas till noterade bolag och andra som är intresserade av ämnet. Anmälan skickas till kansli@redovisningstillsyn.se och ska göras senast den 12 december. Därefter skickas inloggningslänk och övrig information.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn presenterar lärorik information och skrivelser som ökar förståelsen för bolags finansiella rapportering.