ESMA publicerar ett exempel på årsredovisning i ESEF-format

Kanton / Nyheter / ESMA publicerar ett exempel på årsredovisning i ESEF-format