GRI har uppdaterat standarden GRI 403: Occupational Health and Safety

Kanton / Nyheter / GRI har uppdaterat standarden GRI 403: Occupational Health and Safety

Nyhet

04 okt 2018

Global Reporting Initiativ har uppdaterat standarden GRI 403: Occupational Health and Safety. Den nya standarden GRI 403: Occupational Health and safety 2018 täcker ett bredare perspektiv på arbetsrelaterad hälsa och säkerhet med fokus på förebyggande åtgärder. Den innehåller även en bredare definition av arbetstagare och en större betoning på hälsa och välbefinnande samt förbättrade metoder för beräkning av arbetsrelaterad ohälsa samt skador och olyckor inträffade på arbetet.

Den uppdaterade standarden representerar best practice och den senaste utvecklingen inom hantering och rapportering på arbetsrelaterad hälsa och säkerhet. Den går i linje med ILO: s (Internationella arbetsorganisationen) riktlinjer, det nya ledningssystemet ISO 45001 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling och den är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ, sektor eller geografisk plats.

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 ska användas i rapporter publicerade 1 januari 2021 eller senare. GRI rekommenderar tidigare tillämpning och rekommenderar alla bolag som rapporterar på GRI 403 för första gången att använda uppdateringarna för 2018.

Läs nyheten i sin helhet på GRI:s hemsida.

Här kan ni ta del av den uppdaterade standarden GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 och här finner ni en sammanfattande presentation av den nya standarden.


Ronja Widing, Consultant