Volvo Group tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2021/2022

Kanton / Nyheter / Volvo Group tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2021/2022

Nyhet

08 sep 2022

Fem bolag nominerades efter Kantons granskning av OMX Stockholm 30. Efter en noga överläggning utifrån transparens, väsentlighet och enhetlighet i bolagens finansiella och icke-finansiella informationsgivning har juryn utsett Volvo Group till vinnare av Juryns hederspris.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:
”Enkelhet och transparent kommunikation i alla tre kanaler ger god förståelse för bolagets värdeskapande, framtidsutsikter och aktieägarvärde. Oavsett om mottagaren är en finansiell institution eller privat investerare besvaras frågan om varför man ska investera i bolaget.

I års- och hållbarhetsredovisningen har bolaget ett tydligt investerarperspektiv i beskrivningen av verksamheten, strategi och värdeskapande. Strategiska risker och möjligheter i den gröna omställningen beskrivs utifrån hur det påverkar bolagets kunder och affär. Relevanta nyckeltal och uppföljning mot kvantitativa mål, såväl finansiella som hållbarhetsmål, skapar förståelse för hållbarhetsperspektivet och hur det bidrar till lönsamhet. Aktuella och historiska finansiella utfall presenteras i en pedagogisk elvaårsöversikt tillsammans med definitioner och tydliga motiveringar till val av nyckeltal. Bolagets delårsrapporter publiceras snabbt, vilket tillsammans med ett relevant innehåll ger en aktuell bild av bolagets utveckling.

Bolagets IR-webb har utvecklingspotential vad beträffar enkelhet att hitta viss information på sidan. Juryn vill understryka vikten av substans, ur ett investerarperspektiv, i den hållbarhetsinformation som bolag förmedlar till kapitalmarknaden, något som årets vinnare gör väldigt väl.”

För att säkerställa objektiv statistisk jämförelse och identifiera trender granskar Kanton samtliga bolag på OMX Stockholm 30 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag. Det är de fem bolag med högst poäng efter denna granskning som nominerats till Juryns hederspris.

De fem nominerade bolagen var:

  • Investor
  • SKF
  • Volvo Group
  • Electrolux Group
  • Kinnevik

Juryn består av verksamma experter inom området för investerarrelationer, aktieanalys och förvaltning vilka sedan har granskat, värderat och jämfört de nominerade bolagen. Juryns bedömning har utgått från transparens och väsentlighet i den finansiella och icke-finansiella informationen samt enhetlighet i utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats.


Årets jury bestod av:


Agnetha Jönsson
Agnetha är i dag analytiker på Dagens Industri. Hon har i många år följt aktiemarknaden i olika roller, som aktiemäklare hos SEB och aktiechef på Trevise Private Banking. Sedan 2004 har Agnetha arbetat som ekonomijournalist, bland annat som börsredaktör på Affärsvärlden samt som chefredaktör för Aktiespararen och Finansliv.


Erik Rosenberg Sjöström
Erik har arbetat som aktieanalytiker och portföljförvaltare sedan 1997. Erik har bland annat varit ansvarig för den fundamentala aktieförvaltningen på Skandia och är idag Parnter och Head of Origination på Vator Securities och ledamot i Första AP-fondens styrelse.


Hans Borneroth 

Hans har mer än 20 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Hans har arbetat som analytiker, konsult, utredare och föreläsare på bland annat DI Akademi, Aros Securities, Deloitte och Aktiespararnas företagsutbildning med inriktning finansiell ekonomi. Hans är idag Senior Adviser på Kanton Finansiella Rådgivning AB.


För ytterligare information om tävlingen Årets börsbolag, vänligen kontakta:

Elias Jönsson, Consultant, Kanton, 070-769 26 96.


Stockholm den 8 september 2022
Kanton


Om tävlingen

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen består av de tre deltävlingarna Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning, där totalvinnaren i de tre deltävlingarna utnämns till Årets börsbolag. Läs mer om tävlingen på www.kanton.se