Föreslagna lättnader i ESRS för SME

Kanton / Nyheter / Föreslagna lättnader i ESRS för SME

Nyhet

30 jan 2024

EFRAG har publicerat expertgruppens kompromissförslag med krav på hållbarhetsrapportering för små- och medelstora företag av allmänt intresse. Det är en förenklad version av ESRS-standarderna som idag gäller för stora bolag.   

 

ESRS-standarderna är en del av den nya EU-lagstiftningen för hållbarhetsrapportering, CSRD. EFRAG har föreslagit en förenklad version av standarderna för noterade små- och medelstora företag, samt andra företag av allmänt intresse i samma storleksgrupp. Denna föreslagna version kommer att vara på remiss fram till den 21 maj. Det slutgiltiga reglerna förväntas träda i kraft från den 1 januari 2026.  

 

Syftet med lättnaderna är att säkerställa att kraven är proportionella till omfattningen och komplexiteten hos små- och medelstora företag. På så sätt ska dessa bolag kunna få tillgång till finansiering utifrån mer rättvisa förutsättningar. Samtidigt som marknaden får tillgång till standardiserad hållbarhetsinformation. 

 

EFRAG introducerar även en frivillig standard för mindre onoterade bolag.  

Den frivilliga standarden är avsedd att hjälpa mindre bolag. Syftet är att underlätta tillhandahållandet av relevant hållbarhetsdata. Detta är särskilt viktigt när sådan information begärs av investerare eller större bolag som omfattas av EU-kraven. Det förslagna hållbarhetsrapporteringsverktyget ska på ett effektivt sätt hjälpa företagen att rapportera sin hållbarhetsinformation. Med målet att därigenom främja tillgången till hållbar finansiering. 


Ta del av nyheten i sin helhet här.