AXFOOD SEGRARE I ÅRETS BÖRSBOLAG 2021/2022

Kanton / Nyheter / AXFOOD SEGRARE I ÅRETS BÖRSBOLAG 2021/2022

Nyhet

08 sep 2022

Med maxpoäng i båda delmomenten Bästa årsredovisning och Bästa delårsrapport samt med högst poäng i bästa IR-webbplats står Axfood AB som totalsegrare i Årets börsbolag 2021/2022 med 63 poäng av maximala 70. I tävlingen har samtliga bolag på Nasdaqs olika listor samt NGM Equity haft möjlighet att granska sig själva utifrån offentliga kriterier. Kanton genomförde därefter en kvalitetssäkring av resultaten.

Kantons uttalande om det vinnande bidraget:
“Genom en heltäckande årsredovisning där bolaget på ett transparent och enkelt sätt presenterar relevant information löper en röd tråd med utgångspunkt i en tydligt strategisk inriktning. Bolagets löpande finansiella rapportering under årets sker i form av väl genomarbetade och transparenta delårsrapporter som kontinuerligt följer upp relevant marknadsutveckling. Som komplement till bolagets rapporter finns en lättnavigerad hemsida där användaren hitta allt från historiska data till aktuell information avseende verksamheten och dess arbete. Genom att effektivt utnyttja möjligheterna i de tre kanalerna möjliggör bolaget för sina intressenter att fatta välgrundade beslut.”

Årets börsbolag syftar till att höja ambitionsnivån hos bolagen vad gäller finansiell information till bolagens alla intressenter, samt uppnå en mer enhetlig utformning av respektive bolags webbplatser, delårsrapporter och årsredovisningar.

Kanton arbetar aktivt med att förbättra rapportering och kommunikation bland börsnoterade bolag och erbjuder konsultation i frågor rörande förbättringspotential och effektivisering inom området.

För ytterligare information om tävlingen Årets börsbolag, vänligen kontakta:

Elias Jönsson, Consultant, Kanton: 070-769 04 68