Reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning har trätt i kraft

Kanton / Nyheter / Reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning har trätt i kraft

Nyhet

01 dec 2016

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ger ut Svensk kod för bolagsstyrning, mer känd som ”Koden”, och har sedan 2013 arbetat på en reviderad upplaga av denna. Den reviderade upplagan är nu släppt och trädde i kraft den 1 december 2016.

Bakgrunden till den fortsatta revideringen är implementeringen av direktiv och förordningar i svensk rätt angående icke-finansiell information, revisorer och revision samt marknadsmissbruksförordningen. Mer information och den reviderade Koden finns gratis att hämta på Kollegiets hemsida.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se Koden.


Stefan Pedersen, Consultant