GRI och RMI har publicerat ett toolkit för rapportering av ansvarsfull mineralförsörjning

Kanton / Nyheter / GRI och RMI har publicerat ett toolkit för rapportering av ansvarsfull mineralförsörjning

Nyhet

29 okt 2019

Mineraler förekommer alltmer i konsumenters vardagsprodukter och för de företag som handlar eller utvinner mineraler i sina värdekedjor har granskningen ökat. För företag som vill uppfylla intressenters förväntningar av rapportering avseende mineraler och som går utöver stundande regelverk kommer Global Reporting Initiative (GRI) och Responsible Minerals Initiative (RMI) framtagna ’toolkit’ Advancing Reporting on Responsible Minerals Sourcing att tillhandahålla god vägledning.

’Toolkitet’ är baserat på aktuella regelverk, internationellt erkända ramverk som OECD:s riktlinjer, GRI Standards samt rapporteringsmallar som RMI:s Conflict Minerals Reporting Mall (CMRT) eller Cobalt Reporting Template (CRT).

Genom hela ’toolkitet’ tillhandahålls exempel på aktuell rapporteringspraxis och användbara verktyg som kan vara användbara vid rapportering om granskningsförfaranden, åtgärder och effekter relaterade till mineralförsörjning.

Läs mer

Advancing reporting on responsible mineral sourcing