Sista året innan IFRS 9 och IFRS 15

Kanton / Nyheter / Sista året innan IFRS 9 och IFRS 15

Nyhet

07 feb 2017

I rapportperioder som påbörjas efter den 31: a december 2017 ska de nya IFRS standarderna som berör finansiella instrument och intäktsredovisning vara fullt implementerade. Har man inte börjat än är det hög tid för företag att påskynda sina förberedelser.

IFRS 9 ersätter från och med årsskiftet 2018 i stort IAS 39 Finansiella Instrument och förväntas ha störst effekt på finansinstitut men beroende på omständigheter även på andra typer av organisationer. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal och innefattar på så vis majoriteten av de flesta företags intäkter. 

Klart står att dessa förändringar kommer påverka redovisningen i alla branscher och IFRS rekommenderar att man redan bör ha det förberedande arbetet väl igång om man önskar undvika framtida problem och överraskningar. ESMA (European Securities and Markets Authority) framhäver dock att dessa förändringar också kommer leda till förbättrad förståelse av, och jämförelse emellan, olika företag och branscher, i sin rapport över de, i sina ögon, viktigaste momenten av implementeringen av IFRS 9.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se ESMA, IFRS och RFR.


Stefan Pedersen, Consultant