Den 24 april röstades CSDDD igenom av Europaparlamentet

Kanton / Nyheter / Den 24 april röstades CSDDD igenom av Europaparlamentet

Nyhet

24 apr 2024

EU Parlament röstar för nya regler för företag och mänskliga rättigheter och miljö

Europaparlamentet har godkänt nya regler som kräver att företag tar itu med negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Reglerna gäller för företag inom och utanför EU med över 1000 anställda och en global omsättning på över 450 miljoner euro. Företag måste också skapa en övergångsplan för att uppfylla Parisavtalet. Reglerna träder i kraft gradvist från och med 2027.


Läs mer om nyheten här.