EU-kommissionen beslutar om delegerande akt för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Kanton / Nyheter / EU-kommissionen beslutar om delegerande akt för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nyhet

28 mar 2022

EU-kommissionen beslutade i april om en delegerad akt till EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Akten, som ska börja tillämpas den 1 januari 2023, innefattar krav om transparens i frågor gällande:

  • policyer för hållbarhetsrisker och ersättningspolicyer i samband med integrering av hållbarhetsrisker,
  • om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,
  • integreringen av hållbarhetsrisker i verksamheten, och
  • negativa konsekvenser för hållbar utveckling med avseende på finansiella produkter.

Därtill berör akten främjandet av:

  • miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,
  • hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingår,
  • miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,
  • miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter, och
  • granskning av företagets upplysningar.

Den delegerande akten har beslutats i form av en delegerad förordning, som är direkt tillämplig i EU:s medlemsstater och gäller som lag i Sverige.

Läs hela den delegerande akten från EU-kommissionen här.