TCFD:s Statusrapport 2019

Kanton / Nyheter / TCFD:s Statusrapport 2019

Nyhet

25 jun 2019

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har publicerat en andra statusrapport som ger en översikt över i vilken utsträckning företagen i sina finansiella rapporter 2018 inkluderat information i linje med TCFD:s rekommendationer om klimatrelaterade finansiella upplysningar som publicerades i juni 2017.

TCFD inrättades av Financial Stability Board (FSB) för att utveckla frivilliga och konsekventa klimatrelaterade finansiella upplysningar och vägledning för företag och andra organisationer. Rekommendationerna beskriver vad företag bör rapportera om för att hjälpa investerare, långivare, försäkringsgivare och andra intressenter att bättre förstå hur företaget hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter.

TCFD undersökte upplysningar från över 1 100 företag från olika branscher i 142 olika länder. Undersökningen visade bland annat att:

  • Upplysningar om klimatrelaterad finansiell information har ökat sedan 2016 men är fortfarande otillräckliga för investerare.
  • Det behövs mer tydlighet angående de potentiella ekonomiska effekterna av klimatrelaterade frågor hos företagen.
  • Av företag som använder scenarioanalyser avslöjar inte ens hälften av företagen någon information om motståndskraft i deras strategier.
  • Integrering av klimatrelaterade frågor kräver involvering av flera olika funktioner.

FSB har bett TCFD att leverera ytterligare en statusrapport till i september 2020. TCFD kommer att göra ytterligare arbete under det närmaste året för att främja och övervaka antagandet av TCFD:s rekommenderade upplysningar. Den överväger också ytterligare arbete för att: (i) klargöra delar av TCFD: s kompletterande vägledning, (ii) utveckla processvägledning kring hur man introducerar och genomför klimatrelaterade scenarioanalyser, och (iii) identifierar affärsrelevant och tillgängligt klimatrelaterat scenarier.

Läs statusrapporten i sin helhet på FSB: s webbplats TCFD: 2019 Status Report >>


Ronja Widing, Consultant