Teknisk standard och rapporteringsmanual för årsredovisningar

Kanton / Nyheter / Teknisk standard och rapporteringsmanual för årsredovisningar

Nyhet

18 dec 2017

Ett av kraven i det ändrade europeiska öppenhetsdirektivet är att emittenter noterade på reglerade marknader i EU måste utarbeta sina årliga finansiella rapporter i ett europeiskt enhetligt elektronisk format (ESEF) från och med den 1 januari 2020. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har nu publicerade de slutliga tekniska föreskrifterna (RTS) på ESEF tillsammans med några andra användbara råd.

Det tekniska format som ska användas är "inline XBRL". För att möjliggöra strukturerad elektronisk rapportering med hjälp av XBRL använder ESEF en förlängning av IFRS-taxonomin, utfärdad av IFRS Foundation. Om ett företags årsredovisning innehåller koncernredovisning enligt IFRS ska dessa märkas med XBRL-taggar som gör de märkta uppgifterna läsbara på både mänsklig och maskinell väg. Detta möjliggör exempelvis analys av stora mängder finansiell information utan omfattande och betungande manuell bearbetning. Eftersom XBRL-taxonomier kan innehålla etiketter på flera språk kan användarna jämföra numerisk information i bokslutet för emittenter, även om emittenterna förbereder sina finansiella rapporter på olika språk.

Rapporten som ESMA har publicerat är en rapport om det tekniska formatet, Regulatory Technical Standard (RTS) för att rapportera in årsredovisningar (ESEF). Rapporten innehåller även information om ett fälttest (Field test) som har gjorts under 2017. ESMA har även tagit fram en rapporteringsmanual som nu publiceras. Den innehåller stöd för såväl emittenter som för mjukvaruföretag om hur en årsredovisning i elektroniskt format ska upprättas.

Läs nyheten i sin helhet här.


Ronja Widing, Consultant