Årets börsbolag

Bästa årsredovisning

Bästa delårsrapport

Bästa ir-webbplats

För ökad transparens

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totaltävlingen idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Om tävlingen

Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. 

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är det bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Hedersomnämnande lämnas till de bolag med bäst resultat i respektive deltävling.

Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton.

Wallenstam Årets börsbolag 2018

Med maxpoäng i Bästa delårsrapport och topp två-placeringar i Bästa IR-webbplats och Bästa Årsredovisning står Wallenstam som totalsegrare i Årets börsbolag 2018 med 96 poäng av maximala 102.

”Wallenstam erbjuder en heltäckande och tilltalande finansiell kommunikation oavsett kanal. De högkvalitativa finansiella rapporterna kompletteras med en av börsens främsta hemsidor där så väl kvantitativa data som kvalitativa beskrivningar och videopresentationer uppdateras löpande. Tillsammans ger de tre kanalerna intressenterna en omfattande men överskådlig inblick i bolaget och dess omvärld, vilket för användaren innebär möjligheten att fatta välgrundade beslut.”

Samtliga vinnare av Årets börsbolag 2018: 

Årets börsbolag: Wallenstam
Bästa årsredovisning: Platzer
Bästa delårsrapport: Atrium Ljungberg
Bästa IR-webbplats: Cloetta

Årets spaning

I samband med offentliggörandet av vinnarna i tävlingen Årets Börsbolag 2018 arrangerade vi ett event för att diskutera kriterierna, trender och goda exempel inom finansiell rapportering. Information om tävlingen, tävlingskriterier, årets spaningar och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets Börsbolag 2018.

Ladda ner: Årets börsbolag 2018

Bästa årsredovisning

Kriterier

Bästa delårsrapport

Kriterier

Bästa IR-webbplats

Kriterier

Kriterier och resultatlistor från tidigare år