Årets börsbolag

Bästa årsredovisning

Bästa delårsrapport

Bästa ir-webbplats

För ökad transparens

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totaltävlingen idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Om tävlingen

Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. 

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är det bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Hedersomnämnande lämnas till de bolag med bäst resultat i respektive deltävling.

Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton.

Ladda ner kompendiet med våra spaningar från föregående år:

>> Årets spaning 2018


Tävla om titeln Årets börsbolag 2019

För att delta i tävlingen lämna in ert bidrag i formulären här till höger. För att ha chansen att ta hem titeln Årets börsbolag 2019 krävs deltagande i samtliga deltävlingar.

Tävlingen är öppen för bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Granskningen av bolagens finansiella rapporter och IR-webbplats görs genom självutvärdering. 

Bolag som önskar delta ombeds att senast den 12 juli 2020 att fylla i formulären för respektive deltävling. Vinnare av titeln Årets börsbolag 2019 och vinnare i de tre deltävlingarna offentliggörs under avslutningseventet den 3 september 2020.

En nyhet för årets tävling är att bolag som deltar i tävlingen kommer att erbjudas granskningsresultat av de olika deltävlingarna. Granskningsresultatet kommer att sammanställas tillsammans med en sammanfattning av de förbättringspunkter Kanton hittar under kvalitetsgranskningen av bolagets finansiella rapporter och IR-webbplats. Granskningsresultatet skickas endast ut till det berörda bolaget och syftar till att fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av bolagets finansiella informationsgivning.

Kriterier och resultatlistor från tidigare år