Uppdragsanalys

Kanton / Uppdragsanalys

Ökad attraktion på aktiemarknaden

Konkurrensen om investerares, analytikers och medias intresse är tuff. Bolag med 10 000-tals aktieägare och med betydande marknadsvärden kan räkna med bevakning i media och från analytiker. Övriga bolag hamnar lätt i skugga.

Kanton erbjuder bolag som önskar mer uppmärksamhet från investerare och analytiker tjänsten Uppdragsanalys. En gång om året gör vi en grundanalys som uppdateras i samband med kvartalsrapporter. Analysen innehåller en beskrivning av bolaget, marknader och erbjudande, bedömningar av andra faktorer av betydelse för investerare, en värdering av bolagets aktie och utförliga redogörelser för underlaget och antagandena för värderingen.

Vilka fördelar ger det investerare och analytiker?

Uppdragsanalysen innebär att investerare alltid har tillgång till en professionell kommentar till bolagets utveckling det senaste kvartalet och en underbyggd uppfattning om aktiekursen. Förutom att vara ett beslutsunderlag vid investeringar ger analysen också en snabb sammanfattning av bolagets verksamhet. Med sin regelbundenhet och sina uppdateringar bidrar de till att investerare, analytiker och media alltid har en aktuell bild av bolaget och en bedömning av aktiekursen.

Vad betyder det för bolaget som beställer analysen?

Tjänsten innebär att bolaget enkelt kan hjälpa befintliga och potentiella investerare med underlag för sina investeringsbeslut. Genom att tillhandahålla snabb och enkel tillgång till information får bolaget ett försprång gentemot sina konkurrenter på kapitalmarknaden. Analysen skapar intresse för bolaget och ökar handeln i aktien.

Det finns dessutom andra fördelar med uppdragsanalys för kunden. De intervjuer våra analytiker gör med företagsledningen bidrar till att öka ledningens förståelse för kapitalmarknadens perspektiv på strategi, verksamhet, finansiering, ledning och övriga faktorer som är av betydelse för värderingen och bedömningen. Analysen ger inte minst insikter i värderingsmodellen och de ingående parametrarna. 


Kontaktperson:
Pierre Doverklint
070-769 91 14
pierre.doverklint@kanton.se