Seminarium om Riskarbete i anslutning till kommande hållbarhetskrav

Kanton / Seminarier / Seminarium om Riskarbete i anslutning till kommande hållbarhetskrav

Åke Johansson

Senior Adviser

ake.johansson@kanton.se

Tid: 6 oktober, kl. 15.00-16.00


Plats: Grev Turegatan 35, Stockholm

Hur påverkas arbetet i styrelse, revisionsutskottet och ledning, när bolag står inför stora utmaningar, både direkt och indirekt, i och med de kommande hållbarhetskraven? Välkommen till seminarium där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför den kommande regleringen.

Utöver förändringar och större transparens i hållbarhetsarbetet med flertalet uppdaterade EU-reglerade ramverk kommer det interna riskarbetet även att behövas anpassas inför de nya kraven. Regeringen gick under våren ut med en faktapromemoria vilket statuerade att företag ska se till att de kan identifiera och motverka hållbarhetsrisker i verksamheten.

Målet med seminariet är att ge en överblick och tips över hur företag internt ska kunna möta de kommande hållbarhetsrapporteringskraven. Vi kommer bland annat diskutera följande:

  • Koncernens skyldighet att motverka klimatförändringar
  • Bedöma koncernens risker ifråga om miljö och mänskliga rättigheter i värdekedjan
  • Skyldighet att genomföra Due Diligence (tillbörlig aktsamhet) i verksamheten
  • Bolagsledningens skyldigheter
  • Påverkan rörlig ersättning till ledande befattningshavare
  • COSO, TCFD, CSRD, ESG, Taxonomin, EFRAG, ISSB m.m

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Anmälan

Events & Seminarier