IR certifierad grundutbildning

Kanton / Seminarier / IR certifierad grundutbildning

Lär dig grunderna och metoderna för att lyckas i ditt IR-arbete

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom IR. Vi går bland annat igenom regelverken som omgärdar IR-arbetet, tillsynsmyndigheternas funktion, hur kapitalmarknaderna fungerar, informationsplikten och företags- och aktievärdering. Du får även metoder och verktyg för att möta investerares förväntningar och nå dina mål med IR-arbetet.

Ett noterat bolags IR-arbete handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en rättvisande värdering av bolaget. Vare sig du är kommunikatör, ekonom eller ledande befattningshavare i bolaget behöver du ha kunskaper om kapitalmarknaderna, värdepappersrätt, finansiering och kommunikation om du ska arbeta med IR. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom de olika delarna som IR-arbetet omfattas av.

Teori varvas med praktiska övningar så du får träna på det som krävs av dig som företagets talesperson på kapitalmarknaden.

För mer information, kursprogram och anmälan hänvisar vi till Di Akademi.

Events & Seminarier