Kantons roll som First North Certified Adviser och Nordic SME Mentor (Webbinarium 2/6)

Kanton / Seminarier / Kantons roll som First North Certified Adviser och Nordic SME Mentor (Webbinarium 2/6)

Gustaf Bratt

Senior Adviser

Tid: 2 juni 2022, 10.00–11.00


Plats: Teams

Funderar ditt bolag på att påbörja resan mot en noterad miljö på Nasdaq First North alternativt NGM Nordic SME eller är ni redan noterade, men önskar att byta Certified Adviser/Mentor?

Kanton är godkända av Nasdaq att agera som Certified Adviser åt deras First North-noterade bolag och av NGM att agera som Mentor åt deras noterade SME-bolag. Med Kanton som stöd har bolaget ett bollplank med en bred arsenal av erfarenhet, kunskap och vägledning när som det behövs.

Kantons Certified Adviser- och Mentorverksamhet bygger på ett gemensamt och proaktivt arbete där vi tillsammans med bolaget:

  • Kan stötta och projektleda noteringsprocessen
  • Säkerställer regulatoriskt korrekt informationsgivning via pressmeddelanden
  • Säkerställer att bolagets finansiella rapportering efterlever börsreglerna
  • Säkerställer att bolaget fortsatt uppfyller sitt åtagande mot börsen

Skicka gärna in frågor på förhand om du vill att vi tar upp någon specifik aspekt!

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Webbinarium – First North Certified Adviser och Nordic SME Mentor hålls även den 9 juni kl. 10:00-11:00. För anmälan, klicka här.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier