Webbinarium (Q&A): IAS 1 - Redovisningsprinciper & Noter

Kanton / Seminarier / Webbinarium (Q&A): IAS 1 - Redovisningsprinciper & Noter

Elias Brännström

Consultant

Tid: 20 februari 2024, 10.00-10.30


Plats: Länk till webbinariet skickas ut dagen innan webbinariet, efter att vi tagit emot din anmälan.

Ändringar har skett i IAS 1 vad gäller upplysning om redovisningsprinciper där fokus ligger på väsentlig information. Många arbetar med bolagens redovisningsprinciper och noter för årsredovisningen där det uppstår flertal frågor och funderingar. Nedan listas några av dem.

  • Kan utformningen för principer och noter vara skilda som tidigare?
  • Vad står i IAS 1?
  • Vad är praxis?
  • Hantering av dubbelskrivningar.
  • Skillnad mellan redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar.
  • Motsägelsefull information mellan redovisningsprinciper och noter.
  • Information enligt standard respektive bolagsspecifik information.
  • Vilka är konsekvenserna för moderbolagets utformning?

Ja, frågorna är många och man vill göra rätt!

Vi har i vår rådgivning märkt att många undrar hur de nya förändringarna ska tillämpas. Vi anordnar därav ett kort webbinarium för att behandla diverse frågor och funderingar. Ta tillfället att lyssna in och ställ era frågor!

Tid: fredag den 20/02 kl. 10:00-10:30.

Webbinariet genomförs även den 16 februari.

Anmälan

Events & Seminarier