Webbinarium om Skadeberäkningar vid tvister (16/6)

Kanton / Seminarier / Webbinarium om Skadeberäkningar vid tvister (16/6)

Björn Gauffin

Senior Adviser

bjorn.gauffin@kanton.se

Tid: 16 juni 2022, kl. 10.00-11.00


Plats: Teams

Hur genomförs en skadeberäkning, vilka är de viktigaste faktorerna att beakta och vad är viktigt att tänka på?

Kanton har tidigare genomför ett antal webbinarium kring skadeberäkning, och efter önskemål tar vi upp det igen.

Vi kommer under webbinariet initialt diskutera hur skadeberäkning genomförs, de viktigaste faktorerna och vad som är viktigt att tänka på. Webbinariet kommer även gå genom etablerade metoder för skadebräkning, vikten av att bedöma rätt värderingsobjekt och att använda väl underbyggda antaganden, samt hur ett utlåtande utformas på ett pedagogiskt sätt. Avslutningsvis kommer vi fokusera på frågor som dykt upp i nyligen genomförda uppdrag, bland annat underbyggnad/bevisning av antaganden i skadeberäkningen, fördelning kring sär- och samkostnader etc.

Webbinariet riktar sig till dig som kommer i kontakt med skadeberäkningar eller som vill dela erfarenheter inom ämnet.

Vi på Kanton arbetar dagligen med såväl värderingsuppdrag, skadeberäkningar och komplexa redovisningsfrågor. Webbinariet är tänkt att möjliggöra erfarenhetsutbyte speciellt kring skadeberäkning, hur vi som ekonomer utför skadeberäkningar och vad som behöver beaktas vid tvister. Vi kommer även beröra ämnet kring företagsvärdering och tvister relaterat till redovisning.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Vi välkomnar även frågor i efterhand och öppnar upp för vidare diskussion. 

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier