Webbinarium om nedskrivningsprövning enligt IFRS

Kanton / Seminarier / Webbinarium om nedskrivningsprövning enligt IFRS

Björn Gauffin

Senior Adviser

bjorn.gauffin@kanton.se

Tid: 13 februari 2024 kl 15.00-16.00


Plats: Länk till webbinariet skickas ut dagen innan webbinariet, efter att vi tagit emot din anmälan.

Ökad osäkerhet om framtiden och ökande räntenivåer leder till större fokus på bolags nedskrivningsprövningar. Detta gäller framför allt bolag som innehar goodwillposter och redovisar enligt IFRS.

Kanton arrangerar nu ett webbinarium med fokus på nedskrivningsprövning där vi kommer att dela med oss utav erfarenheter och tips kring värdering och redovisning vid nedskrivningsprövning.

Nedskrivningsprövning av tillgångar och kassagenerande enheter är ofta en komplex fråga som kräver noggranna överväganden av företagsledningen. Det är också ett område som ofta granskas av börsen och där många bolag brister i dokumentation och redovisning.

På webbinariet kommer vi att diskutera nedskrivningsprövning i praktiken och redovisning enligt IAS 36 Nedskrivningar.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Kanton kan stödja er genom hela processen och det går att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier