Webbinarium om nedskrivningsprövning

Kanton / Seminarier / Webbinarium om nedskrivningsprövning

Björn Gauffin

Senior Adviser

bjorn.gauffin@kanton.se

Tid: 14 okt 2021 kl 14:00-15:00


Plats: Inbjudan skickas ut dagen innan webbinariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Osäkerhet kring framtiden ökar fokus på nedskrivningsprövningar hos bolag som redovisar enligt IFRS. Detta gäller framför allt börsnoterade bolag som innehar goodwillposter.

Kanton arrangerar därför ett webbinarium just med fokus på nedskrivningsprövning där vi kommer att dela med oss utav erfarenheter och tips kring värdering och redovisning vid nedskrivningsprövning.

Nedskrivningsprövning av tillgångar och kassagenerande enheter är ofta en komplex fråga som kräver noggranna överväganden av företagsledningen. Det är också ett område som ofta granskas av börsen och där många bolag brister i dokumentation och redovisning. På webbinariet kommer vi att både diskutera nedskrivningsprövning i praktiken och den efterföljande redovisningen enligt IAS 36 Nedskrivningar.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Kanton kan stödja er genom hela processen och det går att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier