Webbinarium om Kommande hållbarhetskrav 28/9

Kanton / Seminarier / Webbinarium om Kommande hållbarhetskrav 28/9

Åke Johansson

Senior Adviser

ake.johansson@kanton.se

Tid: 28 september, 10.00-11.00


Plats: Teams

Välkommen på webbinarium där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför de kommande hållbarhetsrapporteringskraven i förvaltningsberättelsen.

Vad krävs av företag till nästa hållbarhetsrapportering? Vilka förändringar står vi inför och vad krävs inför den obligatoriska revisorsgranskningen? Vilka delar i den finansiella rapporteringen påverkas och hur påverkas ersättningsriktlinjerna? Hur kan företag uppnå en kapitalmarknadsorienterad hållbarhetsredovisning för både investerare och banker?

EU:s omfattande hållbarhetsdirektiv, i syfte att säkerställa jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information, kommer från och med räkenskapsåret 2023 innefatta ett bredare tillämpningsområde som därtill kommer med krav på tredjepartsgranskning. EU:s nya direktiv omfattar stora företag och börsnoterade företag inom EU. Målet med seminariet är att ge en överblick av de viktigaste förordningar, lagar och direktiv, frivilliga ramverk och förklara dem på ett sätt som ökar förståelsen för de kommande hållbarhetsrapporteringskraven.

Vi kommer bland annat diskutera följande ämnen:

  • NFRD som blir CSRD
  • Uppdaterade kraven i ÅRL
  • GRI
  • Taxonomin
  • TCFD
  • EFRAG / ESRS
  • IFRS/ISSB
  • ESEF
  • ESG
  • Tips och råd för att möta kraven

Tid är avsatt för frågor och diskussioner under seminariet. Mejla gärna era frågor till oss i förväg så ska vi försöka besvara dem.


Webbinarium om Kommande hållbarhetskrav genomförs även digitalt den 21 september.

Anmälan

Events & Seminarier