Webbinarium: Intern styrning och kontroll ger ökad lönsamhet

Kanton / Seminarier / Webbinarium: Intern styrning och kontroll ger ökad lönsamhet

Åke Johansson

Senior Adviser

ake.johansson@kanton.se

Tid: 7 mars 2024 kl. 14:00-15:00


Plats: Länk till webbinariet skickas ut dagen innan webbinariet, efter att vi tagit emot din anmälan.

Skulle ditt bolag klara en börsintroduktion eller listbyte?

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamhetens mål såväl finansiella som icke-finansiella. 

Vi går igenom kraven för intern styrning och kontroll som skapar ökad lönsamhet för bolaget samt hur bolaget möter kraven för en börsintroduktion. 

Nasdaq har gått ut med förtydligade krav på hur intern styrning och kontroll ska skötas för börsbolag.  

Börsrevisorerna har blivit hårda på kraven på hur intern styrning och kontroll ska skötas och släpper inte igenom bolag till börsen om de anser att det inte sköts korrekt. Flertalet bolag misslyckas med detta i första försöket. Intern styrning och kontroll är det område där flest bolag har utmaningar inför notering eller listbyte. För att bli godkända inför en börsintroduktion ska bolaget säkerställa och påvisa att system för intern styrning och kontroll är effektivt. Det innebär att bolaget ska visa och kontrollerat att bolagets styrdokument efterlevs. Detta kräver att bolaget är ute i god tid med planering och uppsättning av strukturen för intern styrning och kontroll. 

Vi går igenom de krav som ställs och hur bolag möter kraven. Vi visar också hur bolag kan hantera kraven med systemstödet Zymology. 

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet för hur ditt bolag kan möta kraven. 

Det går även att boka ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.  

Varmt välkomna!  

Anmälan

Events & Seminarier