Webbinarium: CSRD och Dubbel väsentlighetsanalys

Kanton / Seminarier / Webbinarium: CSRD och Dubbel väsentlighetsanalys

Linnea Lindström

Consultant

linnea.lindstrom@kanton.se

Tid: 15 februari 2024, 10.00-10.30


Plats: Länk till webbinariet skickas ut dagen innan webbinariet, efter att vi tagit emot din anmälan.

Välkommen på webbinarie om CSRD och Dubbel väsentlighetsanalys

Under CSRD kommer bolag behöva redovisa hållbarhetsfrågor baserat på principen dubbel väsentlighet. För att identifiera sin huvudsakliga påverkan, risker och möjligheter ska företaget bestämma vilka som är väsentliga (och därmed redovisas) utifrån principen om dubbel väsentlighet. Utåtgående påverkan (s k impact materiality) är påverkan på miljö och människor. Finansiell väsentlighet är påverkan av hållbarhetsfrågor på bolagets affärer och finansiella prestationer.

Välkomna att delta på Kantons webbinarium som kommer att handla om CSRD och dubbelväsentlighetsanalys. Under webbinariet kommer Kantons konsulter att gå igenom hur dubbel väsentlighetsanalys appliceras och hur det genomförs på ett korrekt sätt.

Obs, tid är avsatt för frågor och diskussioner under seminariet. Ni får gärna maila era frågor till oss i förväg så ska vi försöka besvara dem.

Webbinariet genomförs även den 13 februari.

Anmälan

Events & Seminarier