Webbinar om nedskrivningsprövning

Kanton / Seminarier / Webbinar om nedskrivningsprövning

Björn Gauffin

Senior Adviser

bjorn.gauffin@kanton.se

Tid: 12 juni 2020 kl 14:00-15:00


Plats: Inbjudan till webbinariet skickas ut dagen innan seminariet efter att vi tagit emot din anmälan.

I och med Coronakrisen så förväntas nu i stort sett alla bolag med goodwill, som redovisar enligt IFRS, att testa sina bokförda värden med en s.k nedskrivningsprövning.

Kanton arrangerar därför ett webbinarium just med fokus på nedskrivningsprövning.

Vi kommer att dela med oss utav erfarenheter och tips kring värdering och redovisning vid nedskrivningsprövning.

Nedskrivningsprövning av tillgångar och kassagenerande enheter är ofta en komplex fråga som kräver noggranna överväganden av företagsledningen. Det är också ett område som ofta granskas av börsen och där många bolag brister i dokumentation och redovisning.

Vi kommer på webbinariet att diskutera nedskrivningsprövning i praktiken och redovisning enligt IAS 36 Nedskrivningar. Vi kommer även att gå igenom de förändringar i beräkningarna som uppstått i och med införandet av leasingstandarden IFRS 16.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Kanton kan stödja er genom hela processen och det går att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation. 

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier