Väsentlighetsanalys – identifiera era viktigaste hållbarhetsfrågor (webbinar)

Kanton / Seminarier / Väsentlighetsanalys – identifiera era viktigaste hållbarhetsfrågor (webbinar)

Ronja Widing

Manager

ronja.widing@kanton.se

Tid: Den 2 juni kl 14:00-15:00


Plats: Inbjudan till webbinariet skickas ut dagen innan seminariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Att prioritera rätt och fokusera på de väsentliga aspekterna är avgörande för en framgångsrik start på hållbarhetsarbetet. Oavsett om ni är ett stort globalt bolag eller ett mindre bolag med begränsade resurser hjälper en väsentlighetsanalys er att identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor.

Väsentliga frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga avtryck och som kan påverka intressenters beslutsfattande. För att avgöra vilka aspekter som bör prioriteras är väsentlighetsanalysen ett centralt verktyg.

Väsentlighetsanalysen kan användas som grund för ett strukturerat arbete, för att tydliggöra hållbarhetsaspekter i den övergripande strategin eller för att upprätta en fokuserad hållbarhetsrapportering enligt exempelvis GRI Standards eller årsredovisningslagen.

Under webbinariet kommer vi gå igenom vad en väsentlighetsanalys innebär, varför den är viktig och hur den kan genomföras. Vi kommer även gå igenom vilka krav GRI och andra ramverk ställer på genomförande och beskrivning av väsentlighetsanalysen samt gå igenom några goda exempel.

Kantons konsulter har genomgått GRI:s certifierade utbildning, och har lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka ett enskilt samtal utifrån ditt bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier