Webbinarium om effektiv intern styrning och kontroll

Kanton / Seminarier / Webbinarium om effektiv intern styrning och kontroll

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: 13 okt 2020 kl. 14.00–15.00


Plats: Inbjudan till webbinariet skickas ut dagen innan seminariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamheten mål.

COSO 2013 är det ledande ramverket för intern styrning och kontroll. Implementering av och arbete utifrån ett etablerat ramverk är värdeskapande och leder till ökad effektivitet inom koncernens prioriterade processer.

Kanton arrangerar ett webbinarium som ger en introduktion till COSO 2013 och övergripande beskriver implementeringen av ramverket. Vi delar även med oss av praktiska tips för att öka effektiviteten och på så sätt möjliggöra högre lönsamhet.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Det går även att boka ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier