IR-certifierad grundutbildning

Kanton / Seminarier / IR-certifierad grundutbildning

Lär dig grunderna och metoderna för att lyckas i ditt IR-arbete. Tvådagarsutbildning den 6-7 februari 2024.

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom IR. Vi går bland annat igenom regelverken som omgärdar IR-arbetet, tillsynsmyndigheternas funktion, hur kapitalmarknaderna fungerar, informationsplikten och företags- och aktievärdering. Du får även metoder och verktyg för att möta investerares förväntningar och nå dina mål med IR-arbetet.

Ett noterat bolags IR-arbete handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en rättvisande värdering av bolaget. Vare sig du är kommunikatör, ekonom eller ledande befattningshavare i bolaget behöver du ha kunskaper om kapitalmarknaderna, värdepappersrätt, finansiering och kommunikation om du ska arbeta med IR. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom de olika delarna som IR-arbetet omfattas av.

Teori varvas med praktiska övningar så du får träna på det som krävs av dig som företagets talesperson på kapitalmarknaden.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • IR-funktionens roll - hur du kan sätta mål och strategier för värdeskapande investerarrelationer.
  • De centrala regelverken på värdepappersmarknaden: Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar), Marknadsmissbruksförordningen, Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Lag om värdepappersmarknad
  • Informationsplikten för noterade bolag
  • Regelverken för redovisning, med fokus på International Financial Reporting Standards (IFRS) och vad du som IR-person måste veta om det
  • Värderingsmodeller – de vanligaste sätten att värdera bolag och aktier
  • Finansiell rapportering – delårsrapporter, årsredovisningar och övriga informationsbärare
  • Hållbarhetsrapportering – lagkraven och investerares förväntningar på bolagens rapportering
  • Bolagsstyrning – grunder och best practice för bolagsstyrningsrapporter

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom IR eller har viss erfarenhet som IR-ansvarig. Den är också idealisk för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som saknar börserfarenhet och som ska arbeta i noterade bolag eller bolag på väg mot börsen.

CERTIFIERING:

Utbildningen avslutas med en webbaserad tentamen. De deltagare som klarar denna erhåller en certifiering från Di Akademi.


 >> För mer information, kursprogram och anmälan se Di Akademi.

Events & Seminarier