IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Kanton / Seminarier / IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Björn Gauffin

Senior Adviser

bjorn.gauffin@kanton.se

Tid: Tisdagen den 10 december kl. 15.00–16.00


Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav i årsredovisningen 2019. Vi tittar närmare på vilka upplysningar som ska lämnas, deras syfte och exempel på hur det kan se ut i praktiken.

IFRS 16 Leasingavtal är en omfattande redovisningsstandard som för många bolag har medfört väsentliga effekter på räkenskaper och nyckeltal under delårsrapporterna 2019. Till årsredovisningen tillkommer nu även en rad upplysningskrav som kommer innebära stora förändringar i bakvagnen.

De exakta effekterna av IFRS 16:s implementering varierar kraftigt mellan branscher och bolag men gemensamt har alla att viktiga mått som rörelseresultat och balansomslutning har ökat, soliditeten har minskat, kassaflöden har flyttats och i många fall har även bolagens finansiella mål påverkats i någon riktning. Av denna anledning är det viktigt att själv förstå hur IFRS 16 har påverkat det egna bolaget och hur man på bästa sätt förklara effekterna för sina intressenter.

Målet med seminariet är att ge deltagarna en överblick av hur IFRS 16 kommer påverka årsredovisningen 2019 och förbereda er på det kommande arbetet. Vi kommer bland annat gå igenom de nya upplysningskraven och vad de består av samt ge exempel på hur informationen kan presenteras.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal där vi diskuterar ämnet utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier