Diskussionsforum: Effekterna av covid-19 – aktuella frågor för noterade bolag (webbinar)

Kanton / Seminarier / Diskussionsforum: Effekterna av covid-19 – aktuella frågor för noterade bolag (webbinar)

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: Den 2 april kl 15:00-16:00


Plats: Webbinariet hålls via onlinemöte i Microsoft Teams. Inbjudan till webbinariet skickas ut dagen innan seminariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Följderna av det nya coronavirusets framfart för samhälle och näringsliv är påtagliga. Osäkerheten är stor vilket skapar stora utmaningar och väcker många frågor för de allra flesta bolag.

Bolag noterade på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform omfattas av långtgående lagar och regler som syftar till att säkerställa en rättvis och transparent kapitalmarknad och ställs nu inför frågor gällande exempelvis:

  • Offentliggörande av effekterna av covid-19 på bolagets finansiella utveckling och resultat
  • Kommunikationen kring effekterna av covid -19 i de finansiella rapporterna
  • Utdelningen och bolagsstämman
  • Nedskrivningar
  • Finansiella instrument
  • Extraordinära kostnader
  • Riskhantering
  • Bidrag

Listan kan göras lång och frågorna som måste hanteras är många.

Kanton bjuder nu in till ett diskussionsforum i Microsoft Teams där vi går igenom de mest aktuella delarna i regelverken och tillsammans med er diskuterar dessa frågor och hur de bäst hanteras.

Vi uppmanar även våra deltagare att redan i förväg anmäla frågor som ni önskar diskutera, vänligen anmäl eventuella frågor eller diskussionspunkter till hans.borneroth@kanton.se.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier