Kommande hållbarhetskrav, del 2 (webbinarium 13/7)

Kanton / Seminarier / Kommande hållbarhetskrav, del 2 (webbinarium 13/7)

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: 13 juli 2022, 10.00–11.00


Plats: Teams

Hur gör sig företag redo för en extern granskning? Välkommen på webbinarium där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför de kommande hållbarhetsrapporteringskraven.

Hållbarhetsrapporteringen står inför stora förändringar, vilket kommer att omfatta fler företag och högre krav. EU:s omfattande hållbarhetsdirektiv, i syfte att säkerställa jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information, kommer från och med räkenskapsåret 2022 innefatta ett bredare tillämpningsområde som därtill kommer med krav på tredjepartsgranskning. EU:s nya direktiv kommer initialt att omfatta stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU, med undantag för mikroföretag.

Målet med webbinariet är att ge en överblick av de viktigaste förordningar, lagar, direktiv, frivilliga ramverk och förklara dem på ett sätt som ökar förståelsen för de kommande hållbarhetsrapporteringskraven.

Vi kommer bland annat diskutera följande:

  • NFRD som blir CSRD
  • Uppdaterade kraven i ÅRL
  • GRI
  • Taxonomin
  • ESRS
  • ESEF
  • ESG

Obs, tid är avsatt för frågor och diskussioner under webbinariet. Ni får gärna maila era frågor till oss i förväg så ska vi försöka besvara dem.


Anmälan

Events & Seminarier