Börsintro del 3: intern kontroll och styrdokument (webbinarium)

Kanton / Seminarier / Börsintro del 3: intern kontroll och styrdokument (webbinarium)

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: 16 feb 2021 kl 14:00-15:00


Plats: Inbjudan skickas ut dagen innan webbinariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Under webbinariet går vi igenom vilka krav som ställs gällande intern kontroll och styrdokument för börsnoterade bolag, vilka förberedelser som krävs och hur en sådan process kan se ut.

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamheten mål.

Att notera aktier på en börs eller annan marknadsplats innebär att bolaget går från att vara privat till publikt. Det blir möjligt att handla med aktierna i bolaget på ett friare sätt och aktierna blir tillgängligt för allmänheten. Att vara ett publikt bolag ställer också andra krav på dokumentation, system och processer.

Inför en börsintroduktion behöver bolag bland annat säkerställa att lämplig styrning, kontrollmiljö och system för riskhantering finns på plats samt att styrande dokument, uppfyller kraven på börsnoterade bolag.

Under webbinariet går vi igenom vilka krav som ställs gällande intern kontroll och styrdokument för börsnoterade bolag, vilka förberedelser som krävs och hur en sådan process kan se ut.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier